Homeopatie

Slovníček

alopatie
Medicína založená na potlačování symptomů, které nazývá nemocí. Opak homeopatie.
dóza
Nádoba na potenciaci homeopatického léku.
druhé předepsání
Po zahájení léčby čekáme určitou dobu, a pak případ vyhodnotíme. Na základě tohoto vyhodnocení stanovíme pokračování léčby.
dynamis
Spirituální síla, která se stará o udržování organizmu v rovnováze. Její narušení vede k onemocnění.
esence léku
To, čím je lék zvláštní a ojedinělý. Co ho výstižně popisuje.
generálie
Obecný příznak týkající se celé bytosti (kupř. zimomřivost).
holistická metoda
homeopatické zhoršení
Při správně vedené léčbě může docházet k čištění organizmu, které dočasně vede ke zhoršení stavu některých symptomů. Po odeznění nastává uzdravení.
klíčový symptom
Symptom, který je pro lék či pacienta zcela zásadní. Bez kterého si jej nedovedeme představit.
malé léky
Léky, které narozdíl od velkých (polychrestů) zasahují jen omezený okruh symptomů, zpravida fyzických. Užívají se vzácněji. Hledáme je zpravidla tam, kde není celostní léčba možná (př. u pacienta s nízkou vitalitou a jednoznačným hlavním symptomem).
materia medica
Jedna ze tří základních knih homeopata (repertorium, metoda). Souhrn léků a jejich popisů. Obsahuje zpravidla obecný popis léku, jeho vztah k různým částem bytosti (mysl, oko, břicho,..), vztahy s jinými léky ap.
miasma
Základní typ znečištění. Týká se jedince i celé populace obecně (každá doba má své vůdčí miasma).
modalita
Změna, která ovlivní projev některých symptomů (př. otok se lepší ochlazením, ne zahřátím).
monokomponenty
Lék vyrobený z jediné původní látky. Opak polykomponetny.
nosody
Léky vyrobené z nemocné tkáně.
obraz léku
Souhrn symptomů, které daný lék léčí.
paliace
Léčba, jejímž cílem není uzdravení, ale jen zmírnění potíží. Může nastat nechtěně při nesprávně zvoleném léku.
polarita (léku)
polychresty
Léky, které mají široký obraz a pokrývají široké spektrum symptomů od mentálních až po fyzické. U vitálních pacientů se jim dává přednost, protože zvyšují šanci správné volby léku.
polykompozita
Léky sestávající z více léků najednou. Klasická homeopatie nepoužívá.
potence léku
Kolikrát a v jakém poměru byla matečná tinktura ředěna. Př. 6D - ředění 1:10 opakované 6x.
potlačení
Reakce na lék, kdy symptom není vyléčen, jen jeho projev zmizí. Může se "povést" i homeopaticky (Heringovy zákony!).
proving
Z angličtiny - prověření léčivých schopností nějaké látky. Vezme zdravá osoba a pozoruje a zapisuje změny, které na sobě pozoruje. Ideálně více osob - souhrn pozorování se stává obrazem léku v materii medice. Používá se 30C po dobu 5 dní.
repertorium
Jedna ze tří základních knih homeopata (metoda, materia medica). Repertorium je seznam symptomů a léků, u kterých se daný symptom vyskytuje. V řadě repertorií je i odlišen význam léku pro daný symptom.
similimum
Podobnost - základní princip homeopatie - podobné se léčí podobným.
symptom
Příznak. Může to být patologie, tedy to, co chceme léčit. Homeopata zajímají i nepatologické symptomy - např. vliv prostředí, společnosti, jak snáší samotu, rekace na konflikt,...
tinktura
Výchozí látka pro výrobu léků vzniklá například macerací rostliny v lihu.
totalita symptomů
Souhrn příznaků, které má lék / pacient. Na základě toho, jak se symptomy pacienta překrývají se symptomy léku vybíráme lék pro tu kterou konkrétní osobu.
zákon podobnosti
viz similimum.