Servery

Mail

Mail server je klíčovou položkou v počítačové struktuře moderní firmy. Bez e-mailů se dnes už fungovat nedá. Proto taky právě na tuto položku klademe mimořádný důraz. Doručit e-maily bez spamu a virů je obtížné, ale více méně samozřejmé.

E-mailový systém může fungovat ve dvou základních variantách:

mail server
Je umístěný v síti, nebo v DMZ. Jsou na něm poštovní schránky, antispamový, antivirový systém, webmail ap.
mail relay
Je umístěný v síti, v DMZ nebo je součástí firewallu. Stará se pouze o filtrování pošty a předává jí dál na mail server, který může být buď od nás, nebo to může být Exchange, Lotus,... Cokoliv jiného. Mail relay je ochranným štítem vašeho serveru.

Ke správnému fungování e-mailů je potřeba správně nastavit DNS záznamy. To je součástí naší dodávky.

Správa

K dispozici jsou nástroje Webmin a MailWatch.

Webmin

Umožňuje vzhledem k mail serveru:

  • vytvářet uživatelské účty (a tím i poštovní schránky)
  • spravovat poštovní aliasy (hromadné adresy, více adres pro jeden účet)

Na mail serveru i mail relay:

  • sledovat a obsluhovat frontu poštovních zpráv

Spustíte ho tak, že v internetovém prohlížeči zadáte adresu vašeho mail/relay serveru a port 10000: https://vas.server.com:10000/ Do Webmina se pak přihlásíte jménem a heslem, které vám vytvoříme při instalaci.

MailWatch

Má řadu možností:

  • sledovat příchozí a odchozí poštu
  • vytvářet white a black listy
  • přistupovat do karantény a maily odsud případně uvolnit
  • řada užitečných reportů o aktivitě odesílatelů a příjemců, souhrnné statistiky. Vše je možno filtrovat a vytvořené filtry si pro příští použití ukládat.
  • spravovat přístup k mailWatch i pro další uživatele (je-li to žádoucí). Tito uživatelé pak vidí jen svoje e-maily a mohou si vytvářet vlastní white a black listy.

MailWatch zpravidla najdete na adrese: http://vas.server.com/mailscanner a musíte se autentifikovat jménem a heslem.