Hosting

Osobní Web

Osobní web

Každý, kdo má na našem hostingu založený účet (může přijímat poštu), má k dispozici i osobní web, a to na adrese:

 http://host1.grumpa.net/~vase-domena.cz-uzivatel/

Nahrávání souborů

Soubory do svého webového adresáře uložíte pomocí FTP programu (např. Total Commander). Musíte mu zadat parametry:

 název serveru: host1.grumpa.net
 uživatelské jméno: stejné jako do pošty
 heslo: stejné jako do pošty

Po přihlášení uvidíte v adresáři na serveru podadresář public_html. Do něj můžete svůj web uložit.

index.html, index.php

Aby se váš web zobrazil, musí být v adresáři soubor index.html, nebo index.php (úvodní stránka webu). Pokud tam takový soubor není, dostanete při pokusu zobrazit výše uvedenou adresu vašeho webu v prohlížeči chybovou hlášku, že nemáte právo přístupu do adresáře.

Web server automaticky hledá jeden z těch dvou souborů v kořenovém adresáři vašeho webu. Není-li tam, pak by měl zobrazit obsah adresáře, to je ale v základním nastavení vypnuto (viz dále, kapitola Úložiště souborů).

Úložiště souborů

Pokud byste svůj webový prostor chtěli využít k ukládání souborů, které pak chcete dát někomu ke stažení (například velké soubory, které nelze poslat e-mailem) a chtěli byste, aby vaši klienti mohli zobrazit obsah příslušného adresáře, pak do tohoto adresáře musíte přidat soubor s názvem .htaccess s následujícím obsahem:

 Options Indexes

Tento jediný řádek způsobí, že web serveru povolíte, aby obsah vašeho adresáře (a všech jeho podadresářů) zobrazil.

Pozor: Jméno souboru začíná tečkou, což v Linuxu znamená, že se jedná o skrytý soubor. Používáte-li Total Commander, pak si v menu "zobrazit" zapněte zobrazování skrytých souborů. Jinak po nahrání na web se bude zdát, že ten soubor zmizel.:o)

Praktický příklad

Například chcete dát ke stažení vašim obchodním klientům soubory prezentace.pps a pozvanka.doc.

Nejdříve se přihlásíte pomocí ftp programu.

Přepnete se do adresáře public_html.

V něm vytvoříte podadresář např. vystava. (Pozor, ve jménech adresářů a souborů nesmí být žádné háčky, čárky!).

Přepnete se do tohoto adresáře.

Nahrajete do něj ty dva soubory.

Vytvoříte soubor .htaccess a tím jedním řádkem "Options Indexes".

Ověříte si funkčnost tak, že v prohlížeči zadáte adresu:

 http://host1.grumpa.net/~vase-domena.cz-uzivatel/vystava/

A vašim obchodním partnerům pošlete e-mail s tímto odkazem.