ObecnéNávody

Pm Wiki Cs

Jak tuto wiki nainstalovat

Stažení

V adresáři /var/www uděláme adresář pmwiki-svn a dáme ho uživateli www-data

 # cd /var/www
 # mkdir pmwiki-svn
 # chown www-data.www-data pmwiki-svn
 # su - www-data
 $ cd /var/www

stáhneme PmWiki pomocí Subversion (bude se nám snáze aktualizovat):

 $ svn co svn://pmwiki.org/pmwiki/tags/latest pmwiki-svn

Instalace

Apache web server

Vytvoříme definiční soubor pro web v sites-available:

 <VirtualHost *:80>
     DocumentRoot  /var/www/pmwiki-svn
     ServerName   wiki.grumpa.net
     DirectoryIndex pmwiki.php
 </VirtualHost>

V prohlížeči otevřeme stránku

 http://wiki.grumpa.net/

PmWiki provede potřebné testy a vytvoří potřebné soubory a adresáře. Zobrazí se úvodní stránka.

Konfigurační soubor

Zkopírovat docs/sample-config.php do local/config.php

 $ cp docs/sample-config.php local/config.php

a upravit (znak dolar jsem z názvů proměnných odstranil):

 WikiTitle = "Grumpa.Net - wiki";
 PageLogoUrl = "http://grumpa.net/img/logo.Xgif";
 Skin = 'green';  # ...si ještě musíme stáhnout
 DefaultPasswords['admin'] = crypt('heslo1');  # Přebije všechna hesla
 DefaultPasswords['attr'] = crypt('heslo2');  # ?action=attr slouží nastavení hesel pro stránku
 DefaultPasswords['edit'] = crypt('heslo3');
 EnableGUIButtons = 1;  # Tlačítka nad oblastí pro editaci stránky
 ?# include_once('scripts/creole.php');
 EnableWSPre = 1;  # řádky odsazené jednou mezerou budou považovány za <pre>
 EnableUpload = 1; 
 DefaultPasswords['upload'] = crypt('secret');
 SpaceWikiWords = 1;  # Nadpisy vytvořené z WikiWords budou Wiki Words
 # DiffKeepDays=30;  # keep page history at least 30 days
 a odkomentujeme na konci $GUIButtons[...]

Aplikace skinu

Stáhneme skin "green" do pub/skins/ a rozbalíme

 $ cd pub/skins
 $ wget http://www.pmwiki.org/pmwiki/uploads/Cookbook/green.zip
 $ ungzip green.zip

Po reloadu stránky v prohlížeči máme skin v akci. Krása!

Počeštění

Stáhneme počeštění v utf-8 z této wiki. Attach:pmwiki-cs-utf8.tar.gz Vychází z originálního, které ale bylo v iso-88559-2. Použijeme z něj asi jen wikilib.d/PmWikiCs.XLPage

Na konec souboru local/config.php přidáme:

 XLPage('cs','PmWikiCs.XLPage');

A máme počeštěné hlášky a různá systémová menu.

Obsah stránky

Není standardně generován. Návod je tady: http://www.pmwiki.org/wiki/Cookbook/PageTableOfContents

Stručně:

 • stáhneme si zmíněný soubor pagetoc.php do adresáře cookbook
 • přidáme řádek include_once("$FarmD/cookbook/pagetoc.php"); do local/config

Pak do místa, kde chceme, aby se Obsah objevil, napíšeme:

(:toc:)

Co dál

Editace menu je snadná - pod levým menu je odkaz "EditSideBar".