Zen

Články

1.  Vidět pravou přirozenost, silné centrum, jasný směr

Zenový mistr Dea Bong

Z blahopřejného proslovu pro Hye Tong Sunima při obřadu Inka 2.9.2012

Poznámka překladatele: Tento text objasňuje, jak v Zenové škole Kwan Um funguje proces ustavení mistrů dharmy a zenových mistrů. Pro mě to bylo velmi objevné. Věřím, že i pro vás. (Viktor Matys)

Děkuji všem. Doufám, že je to zajímavé. Tohle je prvně, kdy máme takovýto obřad společně s naší korejskou rodinou, takže lidé jsou trochu zaražení. Doufám, že příště už tak stydliví nebudeme.

Hye Tong Sunim má energii. Někteří jiní lidé nemají tolik enerigie. Ale budete-li cvičit tvrdě, získáte energii. A potom - objeví se otázka. Samotná silná praxe ale nestačí. Nicméně, i když máme dobrou mysl, správnou mysl, nejsme-li silní, pak toho v tomto světě moc nenaděláme. Tak tedy doufám, že každý cvičí silně, takže se otázka objeví. Pak jednoho dne - inka, nebo Mistr zenu. Proč ne? Jinak - jak kdosi pravil - pokud neovládáte svůj život, někdo jiný to pro vás udělá. Takže záleží na tom, co vy chcete.

V naší škole to Zenový mistr Seung Sahn ujasnil tak, že inka a předání (transmission) jsou dvě různé věci. Inka znamená, že nahlížíš pravou přirozenost a tvoje koanová praxe není až tak špatná. Není to dokonalé, ale velmi dobré ano. Tak uskutečňujeme svou pravou přirozenost. Každý má aspoň částečně tuto zkušenost. S další praxí vaše schopnost v koanech roste. To znamená, že roste vaše moudrost. Pak, obzvláště v naší škole, musíte projít dvanácti branami. Rovněž musíte být schopni velmi dobře zvládnout spoustu jiných koanů ze 1700 tradičních koanů. To je první bod.

Za druhé musíte mít silné centrum. I když třeba něco chápete, i když máte nějaký druh moudrosti, není-li vaše centrum silné, je snadné vás rozhodit. Pak toho v tomto životě moc nedokončíte.

Za třetí musíte mít jasný směr života. Pokud pořád poskakujete okolo a vaše mysl se mění, pak váš směr není přímý, není jasný.

Takže nejprve testujeme tyto tři věci. Pak nějaký Zenový mistr - váš vedoucí učitel - uvidí váš pokrok: "Á, tenhle člověk se hodně zlepšuje." Pak uděláme výbor - není to na rozhodnutí jednoho člověka. V naší škole musí mít tento výbor tři Zenové mistry a dva Dži Do Pop Sa a všichni musí učit už aspoň pět let. A každý z nich musí uznat stupeň dosažení onoho člověka. Pak onen kandidát musí jít za každým z členů výboru - Zenovými mistry a Džii Do Pop Sa - a být otestován. Je-li jeho koanová praxe dobrá, pak je takováto ceremonie jakou máme dnes možná.

Ovšem tato ceremonie je ještě finálním testem pro nastávajícího Dži Do Pop Sa. Když kdokoli kdo přijde zkouší "zasáhnout" tohoto kandidáta a kandidát udělá více než tři velké chyby, pak obdržet inka není možné - k této části obřadu se už nepřistoupí. V takovém případě je nutná další praxe. Takže máme takovouto veřejnou zkoušku. Za starých časů studenti, i když dostali soukromně předání, vždy byli testování ještě veřejně.

Pak když kanditát projde testem, stává se Dži Do Pop Sa. Dži Do znamená "ukazovat cestu" - ukazovat cestu dharmy. Pop Sa znamená "učitel dharmy". Následně se této osobě dostane dalšího výcviku - vždy v situaci učení - s jedním ze Zenových mistrů v naší škole. Začne dávat rozhovory studentům, vždy ve společnosti Zenového mistra. Tak nový Dži Do Pop Sa získává více a více zkušenosti, až může začít učit už sám.

Pak následuje praxe, praxe, učení, učení,... po tři roky. Pak je nezbytné navštívit Zenové mistry z jiných škol. Tito jiní Zenoví mistři testují porozumění oné osoby. Pak se tento kandidát vrací a referuje třem Zenovým mistrům naší školy, jak ty rozhovory šly. "Já jsem řekl tohle, ten Zenový mistr řekl tohle. Pak jsem řekl tohle, pak tamto." Pak si to tito tři Zenoví mistři ověřují. Když Dži Do Pop Sa navštíví tři Zenové mistry z jiných škol, a potom Zenoví mistři naší školy uznají, že tato interakce byla čistá, pak je možné předání (trasnmission).

To je po třech letech. Čtvrtý rok strávíte cestováním, testováním sebe sama. Pak další dva roky vyučování. Pak, po těch šesti letech každý říká: "Á, tento Dži Do Pop Sa je velmi dobrý učitel." V tomto bodě, když tři Zenoví mistři už dali svůj souhlas, dostává tento Dži Do Pop Sa předání a stává se Zenovým mistrem. Tentokrát je tu další obřad, podobný tomuto, ale jen s pěti nebo tak sedmi otázkami. Dnes, při inka obřadu, tu je 30 otázek a 30 lidí může testovat tohoto nového učitele. Ale při obdržení předání jich je tak pět, protože za těch šest let prošel už spoustu soubojů dharmy. Po tomto obřadu se stává Zenovým mistrem, Son Sa Nimem naší školy.

Tradičně, když se někdo stal Zenovým mistrem, byl naprosto vybavený k založení své vlastní školy. Ale v naší škole všichni učitelé - Dži Do Pop Sa a Zenoví mistři společně v Amerikách, Evropě, Asii - všichni souhlasí s následováním výuky a stylu praxe naší školy. Takto udržujeme směr naší praxe čistý a udržujeme naši formu a vyučování čistými a pomáháme všem studentům. Tento styl je široký a občas se může změnit podle situace. Ale tato rozhodnutí činí skupina učitelů, ne jedinec.

To je velmi pozoruhodný styl organizace. Kdysi jsem se zeptal Zenového mistra Seung Sahna: "Proč vytváříme skupiny učitelů?" Odpověděl: "Jeden člověk na vrcholku nemůže vidět svoji karmu." Takže jediná osoba na vrcholu - třeba Buddha, to není problém - ale někdy, i když ta osoba dosáhla osvícení, někdy udělá nějakou chybu, a pak je tu velký problém. Ale s učitelskou skupinou je to lehké. Ostatní učitelé vám mohou vaší chybu ukázat. Pak prostě "Aj, OK, OK." Tak má naše škola hodně testů a vyvažování.

Hye Tong Sunim začal v chrámu Hwa Gye Sa. V té době byl v korejské sanghze, ale občas praktikoval s lidmi ze západu a poznal Seung Sahn Sunima. Měl několik rozhovorů se Seung Sahn Sunimem. Pak prošel korejským klášterním výcvikem a navštívil množství korejských zenových hal. Pak se vrátil ke stylu školy Kwan Um a žil zde v chrámu Mu Sang Sa po čtyři roky. Pak odešel do zenového centra v Providence a žil v podmínkách západu. Stal se tu hlavním mnichem. To je obtížené, protože ty kultury jsou tak odlišné. Všichni zahraniční sunimové zde by vám mohli vyprávět, jak když žijete v odlišné kultuře vás spousta věcí zasáhne. Pak automaticky získáte mysl nevím. Pokud se držíte svých přesvědčení, nikoho to nezajímá - prostě to není možné. Tak vaše mysl roste, roste, roste. Takže Hye Tong Sunim praktikoval v Americe a měl tu nějaké povinnosti, a rovněž navštívil naše centra v Evropě. Jeho zkušenost je velmi neobvyklá. Vše velmi dobré. I dnešní souboje dharmy - oba v angličtině i v korejštině - oba jsou OK. Navíc vůbec žádný překlad!

Tohle je pro nás dobrá příležitost. V budoucnu doufám někdy navštívíte Hye Tong Sunima a uvidíte jeho dharmu dále růst. Pak můžeme pomoci Buddhismu v Koreji, mezinárodnímu Buddhismu a celému světu.