Homeopatie

Baryta Carbonica

Opožděnost zejména mentální. Zakrslictví těla i duše.

Velký nedostatek sebedůvěry. Závislost na rodičích a členech rodiny. Nerozhodnost. Schovává se, když přijde někdo cizí, nebo když přijde jinam, schovává se za matku. Dává si ruku před oči, pozoruje skrz prsty.

Zimomřivá. Zlepšený o samotě. Zhorší přítomnost cizích lidí, vlhké počasí (Calc).

Učí se pomalu a špatně, špatná paměť - celková zpomalenost myšlení, řeči i chování.

Může být i u velmi starých lidí.

Velmi nízké sebehodnocení i sebedůvěra.

Ulpívá na maličkostech - ve složitých věcech se nevyzná.

Zpomalenost, opožděnost, dětinskost.

I mentálně zdravý člověk, ale extrémně nejistý, nerozhodný, závislý na okolí.