Homeopatie

Carcinosin

miasmatický lék. Původně 3 chronická miasmata, později přidáno tuberkulózní a rakovinné. Významný lék, který léčí mnoho pacientů.

Každá doba má své miasma (dle Čehovského):

 • syfilitické - 18-19 stol. Nosili paruky (byli plešatí) + parfémy aby nepáchli (syfl smrdí)
 • tuberkulózní - 19-20 stol. obrazy Schikandera - mladé umírající ženy v mlhách
 • lycopodiové období - síla, zakrývání slabosti. Filmy do 70. let, Bush,..
 • rakovinné - dnes (Obama)

Vyrobeno z - neznámého původu. Popsal ho Foubister i s fotografiemi pacientů.

Nejrůznější typy - nelze říci, jak vypadají.

Poprvé ho vyrobil Kent (výtok z rakoviny prsu) a přidal do repertoria "úleva bolesti při rakovině" - symptomatické podání.

Dnes hlavně v kapitole Mysl. V Murphym 400 rubrik. Není moc v patologických rubrikách.

Vzhled:

 • Často namodralé bělmo u dětí (má více léků)
 • mateřská znaménka hl. na zádech nevystouplá, barvy kávy s mlékem.
 • záděry okolo nehtů, které si okusuje

V rodinné anamnéze diabetes, tuberkulóza, rakovina a jiné vážné nemoci.

 • hodně citliví
 • výrazné výkyvy emocí (jeden den nadšený, další den v depresi)
 • střídání stavů, paradoxní symptomy
 • vášnivost
 • touha po poznání
 • stydlivost
 • strach podnikat nové věci (? v rep: lyc, sil)
 • nízké sebevědomí
 • dominance i uťápnutost
 • nejasné hranice osobnosti, přes které pronikají různé vlivy

Je podobný mnoha polychrestům. Podává se při neúspěšném nasazení dobře známých léků (Sepia, Phos, Lyco, Sulp).

 • smysl pro hudbu a rytmus - už jako malé děti. Hudebníci (Madonna)
 • touha se ukazovat
 • nedělá jim problémy hovořit o svých potížích. dávají to na odiv (texty písní)
 • velký soucit, láska ke zvířatům, přírodě, nesnášení týrání (Greenpeace)

Rakovinou onemocní asi 1/3 lidí. Je léčitelná. Homeopaticky není z těch nejnevyléčitelnějších. Carc ovšem často předepisujeme na úplně jiné věci.

 • citlivost na jednání druhých lidí, na hrubost. děti citlivé na výtky.
 • děti bývají vyspělejší (v 10 letech čtou vážnou literaturu) - způsob chování, hovoru (není to pravidlo)
 • odpovědnost - velký pocit odpovědnosti (i za věci, které nemohou ovlivnit). v práci manažeři, kteří se hroutí, nespí - pocit viny - únavový syndrom. Tohle ortodoxní lékař neumí léčit.
 • lék č.1 na únavový syndrom
 • dítě, které únavou nemůže usnout
 • časté buzení
 • sny o cestování
 • nemůže usnout několik hodin po ulehnutí. moc myslí na to, co dělal.
 • citliví na očkování (případ: po očkování proti chřipce měl silné chřipky s vážným průběhem několikrát do roka)
 • dětské nemoci nemívají, nebo se posouvají do vyššího věku, kde mají vážnější průběh
 • pečlivost - snaží se dělat jednu věc dobře, ale v ostatních mohou mít čurbes. Občas je nedbalost záměrná (xSulp)
 • strach, odpor k davu
 • strach z agresívních zvířat (psi) Má z toho pocit viny (pes na mě štěká, že mě nemá rád a já ho proto taky nemám rád, ale tak to nemá být - provinilý pocit)
 • tanec
 • bouřka - veselý při bouřce, když se blýská - má rád dramatické jevy
 • cestování - pořád, nezastaví se (Tuber)
 • nekonvenční - touha poznávat nové věci
 • velká soucitnost u dětí (cítí bolest toho druhého - nepevné hranice osobnosti) -> kladné rysy - brání bezbranné, menšiny,...
 • symptomaticky - mononukleóza - upadá po prodělané mononukleóze
 • časná nebo příliš častá masturbace (třeba už v 6 letech)
 • silná sexualita s fantazijní složkou
 • důraz na spiritualitu

Dávkování: Začínat na 1M, 50M, CM jsme-li si jistí (těžiště v psychice)

Repertorium

 • cestovat, touha (30 léků)
 • zlepšení, nebo zhoršení u moře (rané zlepšení, zlomené zhoršení)
 • chaos - snaha zastavit - touha po harmonii
 • citlivý, když slyší o krutostech
 • onemocnění z dlouhé dominance jinými (v západní kultuře obvyklé) - hůř to snáší. buď opravdu zneužíván, nebo si to moc bere. Carc, Staph - následky znásilnění.
 • onemocnění po silných nebo potlačených emocích
 • fantazie, exaltace, sexuální fantazie
 • hyperaktivní děti (i dospělí) (případ: pořád lítá, neusne, okusuje si záděry) u dospělých vede k únavovému syndromu
 • láskyplný
 • opakované angíny v dětství
 • neklid, nespokojenost
 • stydlivost, rozpaky něco udělat - vnitřní svět mnohem bohatší, než co je venku - potlačení, rozpory -> autoimun.
 • autoimunitní onemocnění (hlavní lék)
 • netrpělivy, pedantický (Ars, Puls, Sil)
 • život plný utrpení z nezávažných příčin - spíše z vnitřních rozporů
 • rozmarné chování
 • onemocnění z ponížení
 • strach z rakoviny (rakovinné buňky jsou i u zdravého člověka, ale imunitní systém je spolehlivě ničí)
 • mívá velkou potřebu spánku - zvrhne se v nespavost
 • sebedestruktivní chování
 • deprese (Aur - ale Carc se vyskytuje 10x častěji)
 • pocit viny, zoufalé pocity
 • zármutek - dlouhodobé následky truchlení
 • zneužití
 • alkoholismus, drogy (nemá-li zábrany) - touha zkoušet
 • pláče, když mluví o svých obtížích (Sep)
 • vnitřní napětí, chvění (Stap - často se doplňují)
 • bez žízně
 • strach z očekávané události (rep - strach ze zkoušky). Probíhá-li situace spontánně - OK. Když to ví dopředu, problém.
 • problém seznámit se (xPhos - jinak dost podobného - uměl.sklony kupř.)
 • špatně obhajuje svoje zájmy (cizí ale ano)
 • tepelné generálie nehrají roli (horko i zimo)
 • manžel bývá Lycopodium
 • výtoky kvasinkové - isopatické <-> v rakovinném nádoru je kandida (druh kvasinky)
 • anorexie, bulimie - náročná léčba, kořeny v psychice či sociální oblasti.

z přednášky Pudila: příroda - harmonie, enerige, ale neholduje, protože mu to někdo bere - jak mu to berou? - někdo ho utlačuje. on si to nechá líbit - proč? - přečasně zralí - přijmou co je jim přikazováno. Kdo byl předčasně postaven do role zodpovědného. Dává se k dispozici. Precizní, aby vše odvedl správně. Ve stáří plete, čte - slovo od slovo.


Russel Malcolm: Carc - téma, střed: ztráta seberozpoznání (selfrecognition)


J.Matyáš, seminář

Carc – soucitný. V dnešní době problém. Neumí říkat „ne“ – při pohovoru se na to ptát, říkají to až stydlivě, že neumí říkat ne. Rádi vplouvají do rytmu, smysl pro hudbu. Když nemá vztah k hudbě, ptám se na smysl pro rytmus. V nádorech je směs mnoha toxinů – kandida, těžké kovy. Reakce na tlak – Carc se podvoluje, Cupr má vzdor a jde až do křeče.

Carcinosinů je spousta druhů. Původní "Carc" působí, když jsou jenom mentální symptomy.

Carc co (helios) 15T (remedia) podle Smitse, který je asi z 15 nádorů (není tam z jater). Když už jsou záněty a pod, tak normální Carc selhává. Při fyzických symptomech funguje lépe tento. JM dává nejčastěji.

Carc 58T (z 58 tumorů - Remedia). Když už je potřeba, aby tělo naplno bojovalo – při metastázách.

Carcinosin Brain, c astrocitoma,… Je-li to u jednoho orgánu, dá se použít carc z příslušného orgánu.

Leukose nosode (pozor, není vše v abecedě u carcinosinu).