Homeopatie

Staphysagria

Všivec - u nás neroste. Jedovatá rostlina.

Hlavní téma - potlačený hněv. Vnitřní napětí s hněvem, který nedávají najevo - i další (sexualita). Vypadají mile, usmívají se - aby byla pohoda. Snaha nedotknout se druhého. Zdvořilá. Ale uvnitř hněv a rozhořčení - někdy vybuchne, hází věci. Pak může rozvrátit vztahy a napáchat škody.

 • citlivá na urážky, ponížení. Může z toho onemocnět.
 • výrazná sexualita - v rovině fantazijní. někdy potlačení odhodí, pak promiskuitní.
 • vážnost, korektnost (potlačení)
 • spíš potlačuje sama sebe - není obvykle potlačena okolím
 • silná emocionalita se projevuje jako zármutky, zamilovanost, nenávist, opovržení
 • může plakat při rozhovoru v ordinaci (sepia, carc). Staph a Carc - blízké léky. Carc je více rozšířený a méně potlačený.
 • romantická, depresivní, sentimentální
 • bohatá fantazie, literární sklony (ne často)
 • strach, že neuhlídá svůj hněv
 • strach z potlačujících metod léčení - vyhledávají alternativu
 • zhoršení odpoledním spánkem
 • na odvykání kouření - uvolnit vnitřní napětí
 • sklon k masturbaci
 • třes, chvění při projevování emocí
 • < hádkou -> bolí hlava (bry)

Symptomaticky

 • následky znásilnění a zneužívání
 • následky operací - rutinně se podává po operaci. dobře se hojí pooperační rány. 30 3x denně po 3 dny. ("zneužití"? nástřih hráze)

Repertorium:

 • v generáliích nic moc - žádné výrazné vlivy prostředí, tepla apod.

mysl

 • hází věci na osobu, která jej urazila (jediný lék)
 • hovor - neschopen, nechce mluvit
 • emoce, onemocnění po silných a potlačených emocích
 • dominance - onemocnění z dominance jinými
 • depresivní
 • citlivost na pokárání, na hrubost
 • drogy. Nux-v - stimulace - kokain, efedrin. Carc, Staph (méně často) - uvolnit od napětí - opiáty, heroin.
 • přes den ospalý, v noci nespavost.