Homeopatie

20110122-bailey

Philip Bailey - Mlékové léky

22-23.1.2011 Praha

Přednáška Philipa Bailey na téma léků vyrobených z mléka.

Obecná témata

Vyrobená z mléka - téma výživy (nejen jídlo). Novorozenci savci jsou živeni mateřským mlékem. Není to jen fyzická potrava, ale i navazuje se tu i emocionální pouto.

Dva aspekty:

  • kladný: lidé, kteří dávají péči ("vyživují" péčí), zvláště o děti. Bývají terapeuty.
  • záporný: Nejsou schopni pečovat sami o sebe ("živit" sebe).

=> Špatné pouto s matkou.

V anamnéze často problémy s kojením z více příčin:

  • nemoci
  • nedostatek mléka
  • dítě oddělené od matky hned po porodu (inkubátor)
  • matka dítě odmítá

Chybí úvodní pouto mezi dítětem a matkou. Často říkají, že byli odděleni od matky v raném dětství. To má psychologické dopady. Např. matka je bez zájmu. Dítě matku nejdříve chce, ale pak se přizpůsobí a ignoruje ji.

Ambivalence, 2 směry.

  • Je taženo k matce, ale když nic nepřichází, stahuje se zpět.
  • Později ambivalence v mnoha oblastech, zvláště ve vztazích (pohyb tam a zpět). Chce být v něčí blízkosti, ale stahuje se zpět, chce nezávislost. Stahování zpět - nejsou schopni přijímat lásku, "výživu od matky".
  • Starají se o druhé, ale zapomínají na sebe.

Realizují se jako rodiče. Často matka samoživitelka. Ona musí být pro to dítě vším. Otec často chybí. Matka se tolik soustředí na dítě, že otce už tam nedokáže zahrnout; po porodu otce vytěsní. Téma feminismu: "Muž je nedůležitý, neefektivní." Pár se často rozejde už před narozením dítěte. Žena dítě chce, ale nevěří vztahům.

Matka se stává závislou na dítěti - obvyklá dynamika Lac léků (může to být ovšem i vztah otec - dítě). Matka si dítě přivlastní. Jak dítě roste, vycítí matčinu závislost a snaží se jí uspokojit. To vede k nezdravé situaci, kdy dítě pečuje o matku.

Hellinger - rodinné konstelace. Správně je, že rodič je ten, který dává a dítě tím kdo bere. Když se to otočí, nastává problémy. Dítě rychle vyroste a stává se z něj Lac. Často tím Lac je už matka.

Při vyšetření často 10 let staré dítě odpovídá za matku, uklidňuje jí. Dítě je velmi opatrné, starostlivé, brzy dospívá. Přijímají moc odpovědnost. (Nat-M). Dítě cítí vinu, když se na ně matka zlobí. Pocit, že má matku chránit. I později v životě je moc odpovědný, aby se postavil za druhé a zapomene na svoje potřeby.

Pocit osamělosti

Často říkají "nemám žádnou oporu" -> Lac, zvláště když to během vyšetření opakuje. Viz počátek života, kdy nezažilo pouto s matkou. Té opoře se kolikrát vyhýbají, aniž si to uvědomují. Sami se často odříznou od rodiny.

Blud, že jsou rodinou zneužíváni. Pocit, že matka se chová nepřátelsky. Projektují to i na širší rodinu, na lidstvo.

Aktivismus

Případ ženy, která měla blud, že jí jakási chemikálie otravuje. Tak začala bojovat za zákaz té látky. Během kampaně se rozešla s manželem proto, že jí údajně nepodporoval. Po Lac si uvědomila, že manžel byl vždycky s ní. Látku nakonec zakázali! Aktivistka, úspěšná.
Causticum srv., aktivismums: bývá to muž, nebere to jako osobní záležitost. Lac žena, k aktivismu jí přivede osobní zkušenost. Caust je analytické, odtažité, emocionálně nezainteresované, až intelektuální. Na přednášce unudí k smrti. Lac je hodně emotivní. Caust jde o politiku, levičácké. Lac jde o sociální nespravedlnost, chce pomoci, hlavně matky a děti.

Pocit oběti, bezmoci (dítě bez matčiny opory). Pocit, že jsou v ohrožení života, když nejsou kojeni. Savci bez kojení často zemřou. Oběť - sebelítost, vyhýbá se použití vlastní síly, obviňuje ostatní. Zvláště matka, která je Lac nepřebírá odpovědnost za svoji situaci. I když její matka nebyla dokonalá (která je?), její obviňování neodpovídá situaci.

Často se matky bojí a odstěhuje se hodně daleko, aby byla z jejího vlivu. Ale cítí za ní zodpovědnost. Když je opět s ní, cítí se vy(zne)užívaná, v ohrožení. Odmítá svoji matku, i když se snaží získat její přízeň (ambivalence).

Muriatika - vztah k matce, starat se o druhé, aby se o ně někdo staral.

Když klient hodně obviňuje, přemýšlejme o mléku (Lac).

Antimonia - ta si hodně stěžují a kňourají, a to i dospělí. Slabost, pasivita. Víc než u Lac. Stěžování si má dětskou kvalitu. U Lac je cítit více síly, ponížení vede k aktivismu - u Ant ne.
Oxygenium - nic než stěžování si. "Já, chudák." Jsou tím nesnesitelní. U Lac to není tak extrémní. Jde z nich pocit bezmocnosti. Slabý, vysoký hlas. Lac působí silnější.

Rebelství, organizovaní rebelové. Lac jsou organizovaní lidé. Jejich hodnoty se často nekryjí s ortodoxními hodnotami. -> Pocit osamělosti.

Komunita - patřit do, vybudovat komunitu. Náhrada rodiny. (Rádoby) spirituální orientace mívá v podtextu něco mnohem jednoduššího.

Násilí, zneužití - skutečné i jen pocit. Jsou na to zaměřeni. (Nux mohl být v dětství znásilněn, ale u pohovoru to nezmíní, naproti tomu Lac bude i malé zneužití u pohovoru velmi zdůrazňovat.) Může být právníkem, který zastupuje zneužité děti (ač sám to prožít nemusel). Nebo při vyšetření bude mluvit o příteli, který to zneužití zažil.

Idealizace otce - vyloučení otce z rodiny může vést k jeho idealizaci a obviňování matky. (případ, kdy matka říká dceři, že dokonalí muži neexistují a ona jí opáčila, že existují, ty sama sis takového vzala).

Spritualita je u Lac obranným mechanismem - najít útěchu. Oddělit se od světa a uchýlit se do spirituality. Nemusí být skutečně spirituální. Narození je přerod z jednoho světa do jiného, z nediferencované jednoty do individualizované skutečnosti. Pro tento proces je potřeba navázání kontaktu s matkou. Není-li, pak inkarnace není úplná. Často to sami řeknou.

Zdravá spiritualita nemá pocit rozpolcenosti. Pro Lac je fyzický svět cizí. Vidí ho jako nepřátelský. Obvykle nevyhledává organizovanou spiritualitu.

Rádi se koupou v "božskěm světle".

Natrium Mur - je z tohoto světa (Lac se tak necítí). Lac má slabé osobní hranice, pocit jednoty se stále projevuje, jsou citliví na energie. Cítí pocity ostatních. Nat také cítí pocity druhých, ale pociťují oddělenost (často jsou uzavření). Lac - všechno nebo nic. Ve vztahu buď odstup, nebo splynutí. Nat tyto pocity nemá. I Nat-P je víc ohraničené než Lac, je organizovaně zaměřené, normální hranice (Lac nikdy). Z Nat-M se nestane aktivista - může mít sklon obviňovat, ale aktivista se z něj nestane. Lac je nerozhodné (obecně) - vztahy - mám zůstat nezávislý? Nat-M má buď/nebo bez tápání. Prostě to tak má. Lac pochybuje.

Nízké sebevědomí - proč mě matka odmítá? Asi se musím víc snažit -> pocit nedostatečnosti.

Léčitelské sklony New Age. Blud, že je velký duchovní léčitel (ale může být). Spirituální lidé, co jdou do hloubky (Opra Winfrey) - na jednu stranu hodně lidem pomohla, ale má enormní spirituální ego (asi Lac Humanum). Zájem má skutečný.

Otázka: Co se stane po podání léku? Opět se spojí s rodinou, skončí obviňování. ?Přejdou do jiné konstituce? Ne zůstanou mlékem, ale v kompenzovaném stavu.