Homeopatie

Alumina

zpomalenost, suchost

nervová soustava - zpomalení

zácpa, se suchostí konečníku

paralýza (roztroušená skleróza, ataxie, myopatie...)

zpomalené myšlení, nezájem, zmatenost, ztráta identity

alzheimerova nemoc

stres ze spěchu

strach: nože, krev

suché sliznice

< brambory

závrať < zavřením očí

pocit tíže v končetinách