Homeopatie

Anacardium Orientale

zdroj: MM R.Murphy.

rostlina: Ledvinovník východní. rakovinné miasma

Jeden ze 4 hlavních léků na paranoidní schizofrenii (Anac, Aur, Lach, Stram). Anac, Plat - rozpolcené osobnosti. Pozor: Většina anacardií je v relativně kompenzovaném stavu. Není to lék jen pro schizofreniky.

Působí jako kombinace Lyc a Nux-V. Z Lyc má nedostatek sebevědomí, z Nux-V prudké impulzy, ale ještě zesílené. Též rysy Ignatie.

Historie zneužívání -> méněcenný pocit, nedostatek sebedůvěry. Zneužívání u Anac fyzické, u Lyc verbální, u Staph obě. Potlačený hněv (Staph). Bití, ponižuje ho to.

obecné symptomy

Zde jsou vytažené symptomy obvyklé pro Anac v kompenzovaném stavu, jako ho většinou potkáme v ordinaci.

 • zlepšený jídlem (hypoglikémie) - vše (nálada, horečka, bolest hlavy,...), stále něco uždibuje
 • pocit prázdna v žaludku s celkovou slabostí a podrážděností
 • narušená paměť, amnézie
 • oslabené smysly (zrak, sluch, čich)
 • antidotum otravy škumpou
 • snadno dotčený, uražený. Stačí malá poznámka a nálada se hned promění.
 • pocit zaraženého kolíku v těle (řiť, ucho,... kdekoliv)
 • zácpa s nucením na stolici
 • kleje, nadává, mluví sprostě (Nit-Ac)
 • alzheimrova choroba (Staph, Hyos). Babičce se mění osobnost, začne sprostě mluvit.
 • senilita
 • noční můry, děsy (Stram)
 • prudké změny nálad
 • hlasitá samomluva
 • nervové zhroucení po přetížení mysli např. studenti (Picric-Acid)
 • připadá si jako ve snu, všechno je cizí
 • komplex méněcennosti (Bar-C je měkká, Anac tvrdé), nedostatek sebedůvěry
 • směje se ve vážných situacích
 • tělesně: slabý žaludek, ztuhlý krk, kožní vyrážky, zvracení v těhotenství, bradavice na dlaních, pocit pásky kolem těla. Bolest kloubů na ruce.
 • zácpa - touha vyprázdnit se mizí s nucením
 • otupělost mysli poránu, zapomětlivost horší ráno
 • dvě vůle, nesoulad sám se sebou

patologie

Sem jsem dal symptomy, které souvisí s násilnou či potlačenou stránkou osobnosti a vedou k nejhlubší patologii.

 • Dva typy progrese:
  • primitivní - pere se, může zabít, jde do vězení, ale je relativně zdravý - pouští to ven.
  • intelektuální - ovládá se, potlačuje -> přetlak -> schizofrenie.
 • Krutý a užívá si to. Repertorium: "Bezbožný, nevěří v boha" znamená "můžu si dělat co chci, nebojím se trestu".
 • Touha po pomstě (Lach).
 • Dokáže dostat druhého na kolena a tvrdě kritizovat.
 • Zlomyslnot, mizantropie, nenávist k druhým = ubližovali mi, teď je nenávidím - nemusí to být jen ten viník, ale i všeobecně.
 • Myslí si, že je ze dvou lidí - jeden dobrý, druhý zlý
 • Fanatismus (náboženský) (Lach, Verat). Mluvný, vykládá víru, straší peklem
 • Náboženská mánie. Vidí v druhých satana. Musí je zničit.
 • Děti, které nenávidí milovaného rodiče (otec, který je zraňuje, nebo odešel) - počátek rozdvojení.
 • Nenávidí, musí se ovládat, aby nezranil. Bojí se vlastní zloby (Lach, Staph).
 • Po agresi lítost, omlouvá se (Med - se své výbuchy ovládat nesnaží).
 • Později vnitřní konflikt zatlačí - okorá, zmrtví. Navenek chladný (Sep). Prázdný upřený pohled.
 • Může působit stydlivě, jako milý, sladký dobrák (dobrá stránka, potlačená zlá). K sobě uvnitř ale velmi tvrdý.
 • Důraz na morálku, víru v Boha (pomoc před sebou samým)
 • Spor mezi animální a spirituální bytostí
 • Nutkání něco zničit, někoho zranit, ale uvědomuje si, že je to nesmysl.
 • Může slyšet hlasy, které ho navádějí ke zlu (k dobru ne).
 • V pokročilém stádiu i paranoia. Někdo po něm jde. Vlastně je to strach z potrestání.
 • Povídá si nahlas se svým dvojníkem.
 • Bludy - je posedlý ďáblem (Stram, Hyos, Plat)
 • Odpor, nechuť k práci

poznámky k léčbě

Po léku druhá osobnost odejde a dá pokoj.

Potence klidně už od 6C. Alopatika hned nevysazovat - hrozí agrese. Léčba schizofrenie trvá měsíce.

Je horší, bojuje-li proti své negativitě negací. Měl by to přijmout pozitivně, čím se to může neutralizovat. To ale nedělá, protože to neumí.