Homeopatie

Carbo Vegetabilis

Dřevěné uhlí. Vzniká pálením bez kyslíku. "Divně vzniklá mrtvola" - místo aby zetlel, po smrti je vrácen zpět. Syfilitické miasma.

Destruktivní.

Studený, < teplem.

Studené nohy, hlavně kolena - nesnese, aby se mu vzájemně dotkla.

Je mu zima, ale nechce přikrýt.

Chce být ovíván (pacient si nosil do ordinace ventilátor).

Chce studený, čestvý vzduch.

Lék posledního stádia života (Ars).

Špatné okysličování organismu - modrá kůže, hnilobná stolice, tmavá krev, vředy do fialova.

Od té doby, co... chřipka, spalničky, nehoda... Vytržený ze života.

Touží po soli, sladkém (...na co nepotřebuje trávení - ne tučné).

Plynatost značná - větší než Lycopodium.

Špatná cirkulace, zhorší se po ulehnutí, ač je velmi unavený, ale bez pohybu, netečnost (x Ars - neklid). Konec života.

Strach ze tmy.

Dítě těžkopádné, nepohyblivé (i duševně). Nerado tělocvik. Dojem, že špatně rozumí souvislostem.

Lhostejný emocionálně (nemá na to).

Život nemá moc veselý - beznaděj (Psor).

Stesk po domově, vzpomíná na krásnou minulost (Carb-an, Choco).

Boericke: Lidé, kteří se zcela nezotavili z následků minulých onemocnění (Psor).

Krev tmavá, fialová (menstruace, z nosu snadno).