Homeopatie

Gelsemium

Častý akutní lék, sykotické miasma (ne akutní).

Schvácený, bez žízně (xBry), > vymočením

Strach z očekávání, ze zkoušek (Lyc, Arg-N) - selže.

Pacient v akutním stavu: Otevřená pusa, spadlá červená víčka, leží, třas, nemá žízeň.

Není tak akutní - stav se vyvíjí cca 3 dny (x Bell apod.). Pasívní, vypadá tupě, divně mluví (jako opilý) - je-li zdráv mluví normálně, mluví pomalu, nezřetelně.

Pulz zpomalený.

Pocit (blud), že když se přestane hýbat, tak umře, zastaví se mu srdce (x Digitalis se bojí pohnout).

Bez žízně

Intoxikovaný

Nervová soustava - motorické paralýzy - může mít třas, záškuby.

Kdy onemocní? - V repertoriích spousta matoucích informací.

Bolest hlavy jako obruč, obvaz kolem hlavy.

Špatně vidí. Jedna zornička rozšířená, druhá zúžená.

Rozrušení z očekávání, průjem, může se i pokálet. Rozrušení ze špatných zpráv.

Ženské orgány: Rigidní hrdlo

> močením (vidění, bolest hlavy), > pomalým setrvalým pohybem (ač je unavený)

Sykotické projevy: Strach ze ztráty sebekontroly, čelí mu tak, že ten strach prostě nemá - nemůže si ho dovolit. Pak je strašně odvážné, pouští se do děsivých situací, které jím neotřesou. Srv. Stramonium, které má velký strach a potřebuje oporu (o skříň).

Konstituční Gelsemium spíš ne, i když kazuistiky existují.